เกี่ยวกับ บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ของบ้านสมุนไพรชัยมงคล นำเข้าจากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายบริษัทเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด นั้นตั้งอยู่ที่ 103/9 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมืองสาย 3  ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  โดยจัดจำหน่ายสินค้าได้แก่ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ชนิดละลายน้ำและ อาหารเสริมชนิดเอสโตรเจน Angel

บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด

 

ทะเบียนการค้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>