วิธีทดสอบคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์100% บ้านสมุนไพรชัยมงคล

อัลฟัลฟ่า,เปอร์ออกซิเดส,เซลล์มะเร็ง,มะเร็ง,คลอโรฟิลล์ป้องกันมะเร็ง,สารก่อมะเร็ง,อนุมูลอิสระ,คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์100%,คลอโรฟิลล์,คลอโรฟิลล์คือ,คลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำ,คลอโรฟิลล์น้ำ,คลอโรฟิลล์บ้านสมุนไพร,คลอโรฟีลล์,น้ำคลอโรฟิลล์,สรรพคุณคลอโรฟิลล์,แองเจิ้ล บ้านสมุนไพร,แองเจิ้ล,อาหารเสริม แองเจิ้ล,อาหารเสริมเอสโตรเจน แองเจิ้ล,เอสโตรเจน

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์100% บ้านสมุนไพรชัยมงคล

1.คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % (Water Soluble Chlorophyll) บ้านสมุนไพรชัยมงคล เมื่อผสมเข้ากับน้ำ ไม่ต้องเขย่าขวดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์100% จะละลายเข้ากับน้ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน
2.คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % บ้านสมุนไพรชัยมงคล เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะไม่ตกตะกอนที่ ก้นแก้วหรือภาชนะที่ใส่ ไม่ว่าจะตั้งไว้เป็นเดือนหรือหลายๆ เดือนก็ตาม เนื่องจากคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % บ้านสมุนไพรชัยมงคลไม่มีส่วนผสมของสารประกอบอื่นๆ จึงผสมเก็บไว้ทานได้นาน
3. คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % บ้านสมุนไพรชัยมงคล เมื่อนำเอาไอโอดีนมาหยดต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วง เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแป้ง หรือสารประกอบอื่นๆ เนื่องจากคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % บ้านสมุนไพรชัยมงคล มีความบริสุทธิ์สูงสุดถึง 100 % เต็ม

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>