สมัครสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2. กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3. หากมีข้อสงสัย ในการกรอกข้อมูลการสมัคร หรือต้องการสมัครสมาชิกทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อ คุณอรนุช  แอนดาริส โทร. 089-447-5597
4. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วะได้รับรหัสสมาชิกของบ้านสมุนไพรสำหรับสะสมยอดและเป็นส่วนลดเมื่อคุณต้องการสั่งซื้อคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % หรือ ผลิตภัณฑ์แองเจิ้ล (Angel)

5.โอนเงินค่าสมัคร 195 บาท มาที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 2

บัญชีชื่อ นางสาว อรนุช แอนดาริส

เลขที่บัญชี 281-236416-3

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง คุณอรนุช  แอนดาริส ที่ 089-447-5597

6. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วคุณจะได้รับ
• หนังสือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % & อาหารอายุวัฒนะ เรียบเรียงโดย บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำนวน 1 เล่ม
• หนังสือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % อาหารอายุวัฒนะ เรียบเรียงโดย ดร.สังสิทธิ์ ศรีสุคนธ์ และ พญ. ชุดา ศรีสุคนธ์ จำนวน 1 เล่ม

ข้อมูลสมาชิกบ้านสมุนไพรชัยมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>